Çankırı Radyoları

Çankırı şehrine ait bir radyo eklenmemiş, daha sonra kontrol edin.

İç Anadolu Bölgesi üzerinde yer alan Çankırı, tarihi geçmişi fazla olan ve tuz rezervi konusunda oldukça fazla olan bölgede bulunmaktadır. Türkiye’nin konumundaki İç Anadolu Bölgesinde verimli topraklar ve denize kıyıları olması nedeniyle birçok uygarlık yaşamış, birçok imparatorluklar burada hüküm sürmüşlerdir. Dolayısı ile Çankırı ili tarihi geçmiş açısından zengin kültürlere tanıklık etmiştir. Yazıtlar aracılığı ile bilinen en eski adı “Gangra” olmaktadır. Ardından ele geçiren farklı uygarlıklar sayesinde isim farklı yönlere kaymıştır. Bizanslılar ile Danışmendliler arasında Çankırı Kalesi üzerinde büyük savaşlar dönmüştür. Bizanslılar büyük çabalar ile aldığı kaleyi kısa süre sonra Danışmendliler geri almıştır. Bizanslılardan sonra da Roma İmparatorluğu bu bölgelerde hüküm sürmüştür. En son egemen olan İmparatorluk ise Selçuklular olmuştur. Buradan sonra Osmanlı topraklarına geçerek günümüz Türkiye sınırları içerisinde kalmayı başarmıştır.


Türkçe rap geçmişinin en köklü isimlerinden Ceza’da Çankırı doğumludur. O Ses Türkiye içerisinde büyük başarıları olan Sevil Ünlü, genç neslin ilgiyle dinlediği Çağatay Akman, Namık Uğurlunun da memleketi Çankırı’dır.


Sizler ile paylaştığımız radyo frekansları üzerinde Radyo Neşe ile karışık müzikler dinleyebileceksiniz. Biraz daha hareketli ve hit müzikler dinlemek istiyorsanız da Radyo 18’i açarak keyfinize bakmaya devam edebileceksiniz.


Çankırı’da yer alan yerel radyolar şu şekildedir;

FM 18 – 89.4, Çankırı Best FM – 95.7, Radyo Neşe – 99.5